Khung đánh giá năng lực Kiến trúc sư – Bất cập và những gợi ý (Phần 2)

Tiếp mạch nội dung về Khung đánh giá năng lực KTS ở phần 1, trong bài viết này, tác giả hướng người đọc đến quá trình nhìn nhận những bất cập về việc đánh giá năng lực Kiến trúc sư trong thực tế. Từ đó, gợi ý hướng tiếp cận góp phần tháo gỡ một vài vướng

Continue Reading

Khung đánh giá năng lực Kiến trúc sư – Bất cập và những gợi ý (Phần 1)

Tiếp nối loạt bài Đừng nhầm lẫn khái niệm “Thiết kế Nội thất” với khái niệm “Trang trí nội thất” và bài Chủ nhà tự thiết kế, thi công và những khó khăn dành cho “tay mơ”, nhiều bạn đọc đã có cách nhìn nhận toàn diện hơn về vai trò của các Kiến trúc sư, nhưng đi

Continue Reading