About DHA architects

Danghoa Architects ( DHA) được thành lập với mục tiêu phát triển kiến trúc bản địa hoà cùng thiết kế hiện đại , nhấn mạnh tính sáng tạo và thiết kế phù hợp với đa dạng nhiều thể loại công trình khác nhau.Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các đồng nghiệp có cùng mục tiêu và định hướng gắn bó và phát triển lâu dài cùng thực hiện hành trình trải nghiệm con đường hành nghề kiến trúc

  • KTS Kiến Trúc/Nội Thất

    DHA architects Danghoa Architects ( DHA)
    • Full Time
    • Posted 8 tháng ago