Overview

Công ty Quy hoạch Kiến trúc Việt nam có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư hạ tầng đô thị:

Yêu cầu:

– Có trình độ chuyên môn tốt trong công tác Thiết kế, kiểm tra các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị (giao thông, san nền, cấp – thoát nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc,…)

– Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,…

– Có khả năng sử dụng tốt (các) phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ, Cad, Project, dự toán, Office.

– Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

– Làm việc tại văn phòng Công ty tại tầng 4, tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.