Overview

CHÚNG TÔI TUYỂN DỤNG
1x Kiến trúc sư / 1x Thực tập sinh
Ưu tiên cho các bạn KTS yêu nghề và có những đặc tính như sau:
– nhiệt tâm
– có trách nhiệm
– muốn học hỏi và phát triền bản thân mình
– năng động trong công việc
– khả năng tập trung cao
– tự tin nhưng khiêm tốn
– khả năng giao tiếp dễ dàng nhanh nhẹn
Các bạn vui lòng gửi email có đầy đủ tên tuổi, mô tả mục đích và đính kèm portfolio và CV đến địa chỉ: [email protected] (dung lượng file không quá 10 Mb)

WE ‘RE HIRING
1x architect / 1x intern
Priority for passionate architects with the following characteristics:
– enthusiastic
– responsible
– keen to learn and seaking for personal development
– active at work
– highly focused
– confident but modest
– highly communicative
Please send us a cover letter with your portfolio and CV to this email address: [email protected] ( not exceed 10 Mb)