Overview

Với các dự án nhiều hứa hẹn trong năm 2021 này, TOOB studio đang cần tuyển các ứng viên cho 03 vị trí Kiến trúc sư với những tiêu chí sau:
– Người Việt Nam, đam mê với kiến trúc.
– Có đủ sức khỏe và các kĩ năng cần thiết cho công việc thiết kế.
Quyền lợi của các bạn khi tham gia:
– Được tham gia trọn vẹn quá trình thiết kế một dự án kiến trúc.
– Hưởng thu nhập theo năng lực và có chế độ dài hạn.
Hồ sơ ứng tuyển gửi theo địa chỉ email: [email protected]

About TOOB studio

While an architecture is usually limited by finite geometrical measure, we believe in emphasizing an open mindset and awareness will always be the optimal selection to design an exceptional architecture.
Users will no longer notice any "limit" in view.