Overview

Văn phòng kiến trúc VHA Architects cần tuyển các vị trí:

1 –      Kiến trúc sư: Từ 5  năm kinh nghiệm trở lên / Triển khai hồ sơ ở tất cả giai đoạn / Quản lý  hồ sơ kỹ thuật của các bộ môn khác / quản lý hồ sơ trong quá trình thi công dự án.

2 –      Kiến trúc sư: Từ 2-5 năm kinh nghiệm / Triển khai hồ sơ ở tất cả giai đoạn / Thành thạo các phần mềm diễn họa 2d và 3d.

3 –      Kiến trúc sư trẻ mới ra trường hoặc sinh viên thực tập từ năm thứ 3: Tham gia quá trình nghiên cứu ý tưởng / Làm việc nghiên cứu trên 3d hoặc mô hình.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định. Trao đổi khi Phỏng vấn.

Hồ sơ bao gồm CV và Portfolio gửi về địa chỉ email: vha@vha-architects.com

Địa chỉ văn phòng :

VHA ARCHITECTS

127 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội

About VHA ARCHITECTS

Xem trên webside : http://vha-architects.com